RVC

Real-time Visualisation & Configuration

 

در لحظه

تجسم کن

پیکر بندی کن

طرح چید - تجسم و پیکربندی واقعی
با تکنولوژی پیشرفته RVC می توانید بصورت مجازی در فضای طراحی شده سفر کنین و با المان های موجود از قبیل نور، صدا، اجسام و … تعامل پویا داشته باشید. فناوری RVC این امکان را به شما می دهد که به مانند دنیای واقعی آن ها را دستخوش تغییرات کنید.
ما در این تکنولوژی نوین با به کارگیری نظر و طرح طراحان داخلی تخصصی آن فضا؛ امکان تغییر دکوراسیون و چیدمان به همراه پیکربندی را برای شما فراهم کرده ایم که با توجه به سلیقه و نیاز خود از آن بهره مند گردید.
این فناوری برای انبوه سازان و لوکس سازان کمک شایانی در امر فروش می کند؛ بدین صورت که در تمام مراحل ساخت و بازسازی بدون نیاز به حضور مشتری با توجه به مخاطرات فضاهای کارگاهی این امکان را فراهم می کند که مشتریان بالقوه شما قبل از اتمام پروژه از روند اجرایی مطلع شوند و به امر خرید مبادرت ورزند. 

به تکنولوژی روز دنیا سلام کنید

برای متفاوت بودن
باید راه های متفاوتی پیمود