RVC

Real-time Visualisation & Configuration

تجسم و پیکربندی در زمان واقعی مبحثی جدید در طراحی دکوراسیون می باشد که به مخاطب حس در محل قرار گرفتن را می دهد بی آنکه نیاز باشد در آن فضای واقعی حضور پیدا کند. این فناوری که ادغامی است از چند تکنولوژی متفاوت در صنایع گوناگون به کاربر این امکان را می دهد که در انواع فضاها اعم از ساخته شده و نشده به راحتی گردش نماید و با المان های محیطی ارتباطی پویا برقرار کند. منظور از ارتباط پویا این است که کاربر می تواند اتفاقات صورت گرفته در فضای واقعی را در این فضای شبیه سازی شده درک کند و با همان کیفیت بر المان ها تاثیر بگذارد و به تبع آن تاثیر بپذیرد؛ این امر تنها با یک کلیک میسر می شود.