طراحی

lux

کابینت مدرن

270 هزار تومان

کابینت کلاسیک

360 هزار تومان

طراحی داخلی

12 هزار تومان هر متر مربع

طراحی

lux

کابینت مدرن

270 هزار تومان

کابینت کلاسیک

360 هزار تومان

طراحی داخلی

12 هزار تومان هر متر مربع

LUX مخفف کلمه luxury به معنای کالایی تجملاتی می باشد که در منظر طرح چید طراحی هایی با فناوری رندر گیری واقعی از نرم افزار قدرتمند Autodesk 3ds Max شامل V-ray و Corona می باشد.

نمونه کارهای طراحی LUX