برای همکاری با ما در زمینه های زیر لطفا فرم های مربوطه را تکمیل فرمایید. با تشکر

برنامه نویس
نوع همکاری

پروژه ایپاره وقتتمام وقتکارآموزی

نرم افزار

full stack developerback endfront endreact naivephytonswiftrubyjava scriptandroid studioc++

بارگذاری رزومه

طراح
نوع همکاری

پروژه ایپاره وقتتمام وقتکارآموزی

نرم افزار

Autodesk RevitAutodesk 3ds MaxChief ArchitectSketchUpV-RayRhinoCorona

بارگذاری نمونه کار

تولید کننده